Comparación de resultados de acceso transcarotídeo vs trans-subclavio para implante TAVI

Abrir chat
¿Desea pedir cita? Horario: 9:30-14:00h
¿Desea pedir cita o información? Horario: 9:30-14:00h